Soundscape

Zvukové mapy

O projektu

havrani

Jak zní jižní Morava? Jaké zvukové zprávy vysílá do éteru orchestr jihomoravské fauny? Jak zní ptačí chorus svítání z nejvýše položených míst jižní Moravy a jak naopak z nížin u soutoku Dyje a Moravy? Jaké zvuky znějí v útrobách mraveniště či pod hladinou mokřadu?


Na tyto otázky odpovídá Soundscape.cz formou interaktivní zvukové mapy. Zavřete oči a zaposlouchejte se do zvukových scenérií pod hladinou vody, nebo relaxujte u zpěvu ptáků lužního lesa. To vše nám nabízí svět jihomoravské fauny.
Jak zvuková mapa funguje?

husa belocela
V rámci vymezeného území jihomoravského kraje najedete na mapě čtvercové ikony. Klikněte náhodně na některou z nich. Otevře se vám okno s fotografií. Zde najdete popis konkrétního zvuku, který si můžete přehrát. Je to zvuk, který byl na daném místě natočen a podle GPS souřadnic byl do mapy vložen. V okně se pod číslem 1 nachází fotografie druhu, který na nahrávce dominuje (pták, hmyz atd.), pod číslem 2 najdete detailní popis nahrávky a pod číslem 3 část nahrávky ve spektrálním zobrazení. Čísla 4 a výše přináší další případnou fotodokumentaci. 


Rozmanitost přírodních krás jižní Moravy je fascinující. Je to dáno geografickou polohou kraje. Od západu na sever zde zasahuje Česká Vysočina. Na jejím Východě jsou to Bílé Karpaty se zbytky pralesních bučin a jednosečnými loukami. Na Jihu pak nejteplejší část České republiky s prvky teplých, slunných stepí, lužních lesů s významnými druhy živočichů a rostlin.

To vše je také zdrojem jedinečných zvukových krajin, které se snaží tento projekt pomocí zvukové mapy představit. Chceme tak přispět k hlubšímu poznání krajiny Jižní Moravy. Těžištěm zvukové databáze jsou záznamy chorusů svítání. Chorus svítání (Dawn Chorus) je zvukovou zprávou, která se jako celoplanetární zpěv šíří po celé zeměkouli, postupně, jak putuje od Východu slunce. Na každém kontinentu, zemi, či místě zní zpěvy svítání rozdílně. Odhalují nám svébytnou zvukovou identitu místa.  

Posláním portálu Soundscape.CZ  je představení bohaté zvukové diverzity krajiny Jižní Moravy. Cílem nahrávání je pak snaha o vystižení identity místa prostřednictvím zvuku. Takové terénní nahrávky jsou zvukovou archivací krajiny. Našim následujícím generacím pak můžeme zachovat zvukovou stopu, která nás obklopovala v našem čase. Taková zvuková zpráva může o nás mnohé prozradit.

Bedlivé a pozorné naslouchání zvukové říši kolem nás, to je něco, co se vytratilo. Naše současná kultura je často spíše kulturou „oka“, kulturou vizuální. Možná je to také proto, že jsme nejhlučnější civilizací, která se kdy na této planetě objevila. A možná jsme dospěli do stavu, kdy hluk kolem nás překryl i zvuky žádoucí a my začali chápat své prostředí především jako masu hluku.

Soundscape.CZ chce přivádět k pozornému naslouchání našeho prostředí. Upozornit na zvukové krajiny, které vytváří příroda, které jsou důmyslně strukturované, mnohdy velmi muzikální, a v neposlední řadě blahodárně působí na naši psychiku.

Zvuk jako médium je jedinečný. Fotky z různých míst lužních lesů mohou vypadat velmi podobně a jen obtížně rozlišíte konkrétní místo. Ve zvukové oblasti to neplatí. Každé místo má svou unikátní zvukovou stopu, je jedinečné a nezaměnitelné. Není nic obraznějšího, co by dokázalo zachytit identitu místa, než přírodní terénní nahrávky. Jsou jedinečnou zvukovou stopou krajiny.

Vytvořeno 21.12.2017 14:33:54 | přečteno 4373x | ernest
 
load